Orgel Bijbelboek

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Marcus 14:38

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over roemen in verdrukkingen


Datum: 13 augustus 2019

Zondag 18 augustus leidt ds. M. Bot uit Maassluis de morgendienst om 10:00 in De Wegwijzer. Thema van de preek: 'Het leven is een feest, en we hoeven alleen nog maar de slingers op te hangen', zo is de sfeer in onze cultuur. Daarom kunnen we nauwelijks omgaan met pijn en lijden, met 'chronische onmacht', zoals deze ons treffen kan. Hoe gaan wij als christen om met lijden? Prikkelend stelt Paulus in Romeinen 5:3 ' wij roemen ook in de verdrukkingen'.

Om 18:30 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst met als thema: Kijk uit met naar de kerk gaan. Natuurlijk willen we graag dat mensen naar de kerk komen, maar tegelijk is het ook goed dat we nagaan wat we van de kerkgang verwachten en wat we ervan mogen verwachten. We lezen in het boek Prediker van IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, lucht en leegte. Enorm relativerend, maar toch is niet alles lucht en leegte. In de kerk gaat het om de ontmoeting met God, daar mag je wel eens even bij stilstaan.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel