Orgel Bijbelboek

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Marcus 14:38

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 08 juli 2019

Zondag 14 juli leidt ds. G. Vos beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. 

's Morgens: Een boerenechtpaar emigreerde naar Canada en liet hun minderjarige kinderen inschrijven in hun paspoort. In Canada kochten ze een grote boerderij. Datzelfde paspoort gebruikten de ouders om zich te naturaliseren tot Canadezen. Hun kinderen bleven nog lange tijd in Nederland voor hun studie. Van meet af aan waren ze op deze manier erfgenaam van hun ouders. Zo wordt er over gelovigen geschreven in Efeze 1. Christus is in de hemel. De zoon van God is erfgenaam van de beloften van de Vader. De gelovigen hebben door Hem een erfenis bij God.

's Avonds: Sommige mensen leven helemaal op wanneer ze een levenspartner gevonden hebben. Ze ondernemen weer dingen en worden attenter. Wie met Christus verbonden zijn ontvangen eeuwig leven uit Hem. Ze waren eerst niet gemotiveerd de Here Jezus te volgen in zijn geloof en levenswandel, maar nu krijgen ze een bijzondere motivatie en bereidheid. Dank voor Christus werk en vooruitblik.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel