Orgel Bijbelboek

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Bevestiging ambtsdragers in De Wegwijzer


Datum: 18 juni 2019

 Zondag 23 juni leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Thema van de preek: Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dit gebed en deze opdracht zijn verbonden met het vervullen van een taak. De Heilige Geest wordt actief wanneer we doen wat de wil van God is. In Efeze 7:15-21 is veel te vinden wat ons helpt bij de vervulling van een taak en een ambt. In deze dienst worden een ouderling en een diaken bevestigd met de woorden uit Efeze 7 vers 18.

's Avonds om 18:30 zal ds. C. de Jong uit Huizen voorgaan. Als je op een sport zit, moet je geregeld oefenen. Als je gelooft ook. Dat valt Lukas op als hij beschrijft wat er gebeurt vlak na Pinksteren: de christelijke gemeente die  ontstaat, zoekt middelen om bij het geloof te blijven en daarin verder te komen. Wat hebben die vier punten die Lukas noemt ons te zeggen? We leven in een andere tijd met andere omstandigheden. Maar het is goed om weer eens te luisteren naar hoe het allemaal begon.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel