Orgel Bijbelboek

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Psalmen 91:11-12

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over vrij zijn


Datum: 06 mei 2019

 Op 12 mei leidt ds. B. Reinders uit Capelle aan den IJssel beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur leest hij Mattheüs 28:16-18. Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft! Maar, waar is Hij te vinden? De preek gaat erover dat wij Hem nooit tevergeefs zullen zoeken, maar dat Hij zich laat vinden. Begrijp je dan gelijk alles van Hem? Nee. Ook in Jezus’ tijd konden sommigen van Zijn leerlingen na Pasen niet direct geloven dat Hij leeft. Maar, waar de Bijbel opengaat, komt Jezus naar je toe en leer je Hem kennen.

Om 17 uur is de kerntekst Galaten 5:13. Op Bevrijdingsdag stonden we er weer bij stil wat het betekent: vrij zijn! Wat een zegen! Maar, wanneer ben je nu eigenlijk écht vrij? Als je daarna maar kunt doen wat je wilt? De Bijbel vertelt het ons: God maakt ons écht vrij als we Hem volgen door het geloof in Jezus. Hoe, en waarin, en wat dat met je doet? Daar gaat de preek over.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel