Orgel Bijbelboek

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Psalmen 91:11-12

Nieuws

Terug naar overzicht

De ware vredestichter in De Wegwijzer


Datum: 29 april 2019

 Op 5 mei leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer.

De geschiedenis van Abraham gaat over het gehoor geven aan Gods roeping. God maakt door 5 omvattende beloften duidelijk hoe Hij dit mogelijk maakt.  Jezus is de opgestane en de levende, Hij roept ons en faciliteert onze roeping door beloften die hij nakomt. Hoe is het om als eenvoudig gelovige bezig te zijn met je roeping?

Om 17 uur leidt ds. B. Loonstra uit Gouda de dienst. De Schriftlezingen zijn Psalm 85 en Johannes 20:24-29. Matteüs 5:9 is de kerntekst: Zalig de vredestichters. Waardoor worden Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag bij elkaar gehouden? Door het woord 'vrede'. Vrede spreekt niet vanzelf. Dat geldt voor het wereldgebeuren, maar ook voor onze kleine levensgeschiedenis. In de Bijbel komt 'vrede' niet op uit de mensen, maar is ze een geschenk van God. De belemmeringen voor vrede zijn overwonnen door Jezus Christus. Hij is de ware vredestichter. Dat is iets anders dan conflictvermijder! Hij gaat juist midden in het conflict staan tussen God en mens en brengt daarin Gods bevrijdende liefde. In de kracht van zijn Geest leren wij vredestichters te worden in een wereld vol tegenstellingen.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel