Bijbelboek Orgel

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

Feest van verbinding in De Wegwijzer


Datum: 03 december 2018

Zondag 9 december zijn Q & Q in De Wegwijzer. Met Q & Q wordt nu niet de Nederlandse jeugdserie uit 1974 bedoeld, maar de predikanten ds. W.J. Quist uit Amersfoort en ds. D. Quant uit Houten.

's Morgens om 10 uur leidt ds. Quist de dienst. De kerntekst is 1 Johannes 1: 3, 4 en het thema: Feest van verbinding. Zondag vieren wij alweer de tweede zondag van advent. In de kerk gaat het in deze weken over het komen van Jezus, Gods Zoon, naar deze wereld. Wist u dat verbonden zijn met Hem je leven tot een feest maakt? Daarom is het thema in De Wegwijzer zondagmorgen: Feest van verbinding. Wilt u samen met ons dat feest meemaken? U bent van harte welkom!

's Middags om 17 uur leidt ds. Quant de dienst. De Schriftlezing is Openbaring 15: 1-4. In het laatste bijbelboek lees je van de situatie van Gods kerk door de eeuwen heen. Het is duidelijk dat er sprake is van spannende tijden. Het kan soms heel benauwd worden voor hen die met de Here Jezus willen leven. Wie Openbaring 13 en 16 leest, komt daar diep van onder de indruk. En het kan een mens benauwen… hoe kom je daar doorheen? Maar tussen die twee hoofdstukken in staan dan ineens heel bemoedigende teksten: je krijgt een inkijkje in de hemel, en daar wordt volop gezongen. Liederen op hoge toon, vol lof over hun Heiland. Ze zingen… maar wát zingen ze? Die vraag hoopt ds. Quant te beantwoorden in de verkondiging.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Benieuwd naar waar de preken over zullen gaan? Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel