Bijbelboek Orgel

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

Michazondag in De Wegwijzer


Datum: 08 oktober 2018

Zondag 14 oktober leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer. De Schriftlezing is Openbaringen 1: 9-20. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, gescheiden van al de gemeenten waar hij werkte. Hij heeft niemand om mee samen te komen op zondag. Dan gaat hij bidden. Hij geraakt ‘in de Geest’ en ‘ziet’ in een soort visioen de Christus met wie hij 60 jaar geleden optrok in al zijn heerlijkheid. Die vertelt hem hoe het is met Zijn gemeenten en wat Johannes moet opschrijven. Wat bijzonder!

Om 17 uur leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de middagdienst. Het is deze dag Michazondag (zie ook www.michanederland.nl/zondag/), thema dit jaar is: Arm raakt rijk, rijk raakt arm. De Schriftlezing is: Deuteronomium 15:1-11. Er is in de wereld veel armoede, ver weg in andere landen, maar ook dichtbij in ons eigen land, in onze eigen omgeving misschien wel. In dit gedeelte van de Bijbel gaat het over armoede. De Here belooft Israël zo te zegenen dat er geen armen hoeven te zijn. En even later staat er in hetzelfde gedeelte dat er wel altijd armen zullen zijn, woorden die de Here Jezus later aanhaalt. Hoe wil God dat wij met armoede omgaan? Is het eigen schuld, dikke bult, is dat rechtvaardig? Raakt het ons als wij rijk zijn en een ander arm?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel