Orgel Bijbelboek

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over offeren


Datum: 27 augustus 2018

Zondag 2 september zijn de diensten in De Wegwijzer om 10 en 17 uur. Een kind verliezen, wie kan het verdriet voldoende inleven? Maar als je je eigen kind doodt, dat kan toch niet? In de Bijbel worden kinderoffers verboden. Hoe kan God nog wel aan Abram de opdracht geven zijn enige zoon te offeren? Over deze vragen zal ds. J. van Amstel uit Ede uitleg geven in de verkondiging van de morgendienst, aanvang 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. U wordt hartelijk uitgenodigd om mee te luisteren en mee te zingen op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel