Orgel Bijbelboek

Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

Zacharia 4:6

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over gratis boodschappen


Datum: 07 mei 2018

Zondag 13 mei leidt ds. B. Loonstra uit Gouda beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

-'s Morgens gaat het over 1 Timotheüs 3:15. Die tekst gaat over de kerk als pijler en fundament van de waarheid. Dat is een merkwaardig beeld. Want meestal zeggen we het omgekeerd: de waarheid is het fundament van de kerk. De kerk is gebouwd op het fundament van Jezus Christus. Hoe kan dan gezegd worden dat de kerk het fundament is van de waarheid? Doordat de waarheid alleen als waarheid kan functioneren als wij haar aanvaarden en eruit leven.

-'s Middags gaat het over Romeinen 1:16-17. Het thema is 'Gratis boodschappen'. Het evangelie wordt vergeleken met gratis boodschappen. Er zijn winkels waar mensen gratis boodschappen krijgen. Het is eigenlijk een voedselbank in de vorm van een supermarkt. Wat heerlijk als je je boodschappen zomaar gratis krijgt! Maar het is wel voor de armen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wil je zo aangewezen zijn op gratis boodschappen? En zou je het mooi vinden in zo'n winkel te werken? Het werken in Gods koninkrijk wordt in de preek daarmee vergeleken.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel