Orgel Bijbelboek

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Filippenzen 4:5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over lege en volle netten


Datum: 23 april 2018

Zondag 29 april leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. In beide diensten gaat de preek over Johannes 21:1-14.

-'s Morgens ligt de focus op de manier waarop Jezus Zich opnieuw openbaart. De tekst is dan Joh. 21: 5.6.9.10. Eerst is er sprake van lege netten. Bijzonder dat na een hele nacht van vissen er geen visje gevangen is. Dan stromen op het woord van Jezus de netten vol. En in het contrast tussen lege en volle netten openbaart Jezus Zich opnieuw.
Thema: “Jezus openbaart Zich in lege en volle netten.
-een pijnlijk ontdekkende vraag
-een oefening in geloof
-een onverdiende zegen

De vraag naar de vangst in vers 5 is een diep ontdekkende vraag. “Heeft al jullie gezwoeg ook maar iets opgeleverd?” Dat is ook een vraag aan ons. Het leven kan vol zijn van lege netten. Nachten en dagen van moeite in een zondige gebroken wereld. Jezus leg de vinger op de zere plek. Vervolgens vraagt Hij geloof door op zijn bevel alsnog het net uit te werpen. Heerlijk om te lezen dat de discipelen dat metterdaad doen. Eenmaal op de oever is de ontmoeting met Jezus één en al zegen. Jezus heeft voor alles gezorgd en alles ook al klaar voor de maaltijd. Toch worden de discipelen met hun vangst ingeschakeld. Jezus heeft ons niet nodig, maar wil ons wel gebruiken in Zijn dienst. Wat een genade!

-'s Middags opnieuw Johannes 21, maar nu gelezen vanuit de tegenstelling tussen het ongeduld van Petrus, ( vers 3)  en de verwondering van Johannes in vers 14. Met de vraag hoe wijzelf in het leven staan. Vol ongeduld, eisend, of vanuit het perspectief van de genade en de verwondering dat Jezus Zich opnieuw bekend maakt.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel