Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 19 maart 2018

Zondag 25 maart leidt ds. G. Vos de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

In de morgendienst is de tekst uit Johannes 12. Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. Uitzonderlijk! Het publiek wil deze bijzondere mens spontaan tot koning maken. De discipel Johannes herkent echter Zacharia 9 (Oude Testament). Deze nederige mens zal binnenkort Israel en de volken dienen. Hoe zou dat kunnen? We lezen Johannes 12. Daarna vieren we samen het avondmaal. Daar wordt zichtbaar hoe Jezus Israel en de volken dient.

In de middagdienst gaat het over Johannes 6 vers 1-11. God vermenigvuldigt de broden en vissen in de handen van Jezus. De discipelen delen het uit. Straks zullen ze het evangelie van Christus uitdelen. God zal het in hun handen vermenigvuldigen.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten