Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

Elisabeth bemoedigd in De Wegwijzer


Datum: 18 december 2017

Zondag 24 december leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur.

 's Morgens is de kerntekst Lucas 1:40 & 41. We lezen dat Maria, nadat ze van de engel te horen heeft gekregen dat ze een Kind ter wereld zal brengen, dat de Redder van Israël en de volken zal zijn, naar haar nicht Elisabeth gaat die op haar oude dag ook zwanger is geworden. Maria gaat om iemand te vinden met wie ze over de grote dingen die God doet kan praten. Ze zoekt ook bevestiging van wat zij gelooft. God heeft zijn eigen bedoeling: Elisabeth te bemoedigen die er met haar zwijgende man óók niet over kan praten.

 's Middags is de tekst Psalm 8:3 (en Matteüs 21:14-17). Psalm 8 is een loflied op de grootheid van God. De dichter kijkt naar de sterren, maar ook naar wat er leeft in de wereldoceanen. Vers 3 lijkt wat uit de toon te vallen. Daar staat dat de Here uit de kreten van kleine kinderen en zelfs zuigelingen een ‘sterkte’ is, dat is: een bolwerk, grondvest. En grondvesten, dat is: vast in de aarde planten. Een bolwerk – tégen de vijanden en de op wraak belusten, om hen te doen verstommen. Wat mogen we ons daarbij denken?

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten