Orgel Bijbelboek

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Geloof vraagt om keuzes in de Wegwijzer


Datum: 19 september 2017

 Zondag 24 september om 10 uur is de voorganger ds. P.A.C. Boom uit Boskoop en de schriftlezing uit Daniël 1. Het thema is: Geloof vraagt om keuzes. Vandaag de dag lijkt het geloof soms verschoven naar de marges van de maatschappij. Voor Daniël en zijn vrienden was dit nog veel meer het geval. Ze waren ballingen in een ander, machtiger, land en moesten zich deels aanpassen aan die cultuur. Dit vraagt om bepaalde keuzes. Opvallend genoeg houden ze zich niet maar helemaal afzijdig van alles. Ze zetten zich in voor de maatschappij, voor de vrede van de stad waar ze zijn. Op andere punten staan ze echter ook voor hun geloof, in het vertrouwen dat de Here God voor hen zorgt.

's Middags om 17 uur leidt ds. G. Vos de dienst. Je bedoelt het goed, wanneer je plannen maakt. Zeker wanneer je ook nog eens de Here raadpleegt. Maar als Hij vervolgens kennelijk onze plannen ontraadt? We luisteren naar Jeremia 42. En we horen hoe dan Leiden in last is.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten