Orgel Bijbelboek

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de hardnekkige farao


Datum: 10 juli 2017

Zondag 16 juli leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

De dienst om 10 uur is een vervolg van de vorige week. Het ging toen over hoe  geduldig God omgaat met Mozes, wanneer hij zich onder zijn roeping uitpraat. God doet alles om Mozes tegemoet te komen. Maar Mozes zal gaan. Het gaat om de bevrijding van Israel. We zien ook het enorme geduld wat God heeft met Farao, die het volk maar geen vrijstelling wil geven om samen te komen bij de Sinai.

In de dienst om 18:30 uur horen we dat Jezus nu voor ons werkt vanaf de rechterhand van de Vader. Wat bedoelde Jezus daarmee? Waar zie ik dat werk? Wat doet Hij voor mij? En hoe merk ik dat dan?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten