Orgel Bijbelboek

Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

Leviticus 19:32

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een brandende doornstruik


Datum: 03 juli 2017

Zondag 9 juli leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer, met als kerntekst Exodus 2 vers 1-6.

Het volk is vastgelopen in het welvarende Egypte. En Mozes ook, door een domme driftbui. Hun leven is geworden tot een verlepte doornstruik. Terwijl Mozes de schapen weidt ziet Mozes een doornstruik in brand. De doornstruik blijft gewoon in takt. Apart. Mozes moet het volk uitleiden uit de druk en de droogte. Zodat het de Here zal leren dienen in de woestijn. Daar zal de Here het tot bloei brengen.

In de avonddienst (aanvang 18:30 uur) leidt ds. E.B. Renkema uit Hilversum de dienst over Efeze 6: 10-20 met als thema: "ben je goed bewapend?" Het is oorlog! Jazeker... elders in de wereld. Op veel plaatsen in de wereld zelfs. En altijd weer even gruwelijk. Maar hier niet. Nee? Weet je het zeker? Paulus vertelt ons van een oorlog tegen de machthebbers van de duisternis, de kwade geesten in de hemelsferen. Een geestelijke oorlog dus. Maar daarom niet minder reëel. En niet minder gevaarlijk en gruwelijk. Geweld is geen oplossing. Nergens voor. Het christelijk geloof staat niet voor geweld. Toch zullen we ons in deze geestelijke oorlog moeten bewapenen. Ook weer op een geestelijke manier. Met de wapenuitrusting van God! Draag jij de juiste gordel, een stevig harnas, snelle schoenen? Is je schild sterk genoeg en past je helm je goed? En het zwaard van de Geest - de Bijbel, het Woord van God? Weet je hoe je die hanteert? Je kunt maar beter goed bewapend zijn.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten