Orgel Bijbelboek

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Johannes 14:23

Nieuws

Terug naar overzicht

Plaatsvervanger in De Wegwijzer


Datum: 20 maart 2017

Zondagmorgen 26 maart leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Dan wordt er opnieuw een kind uit de gemeente gedoopt. Het gebed van Christus in de Hof van Getsemaneh is heel indrukwekkend. Vervreemding van God is voor ons zo gewoon als het water voor een vis. De Here Jezus is zich bewust dat hij de bestemming van zondaren zal dragen; de Godverlatenheid. Opdat zij die in Hem geloven nooit van God verlaten zouden worden. In Marcus 14:32-42 zie je hoe hoog juist voor Jezus de stress wordt. Jezus transpireert bloed. Dit verschijnsel wordt wel in verband gebracht met Hematidrosis. De Zoon heeft beloofd de plaats van mensen in te nemen. Nu hij daadwerkelijk de God verlatenheid ervaart vraagt hij ontheffing van zijn taak. Juist in deze doopdienst vieren we dat er een blijvende toekomst is voor kinderen dankzij de zelfovergave van Christus.

De middagdienst begint om 17 uur en wordt geleid door ds. A.G. van der Heijden uit Zaandam. Centraal staat in de lijdensweken dat Jezus gekomen is om voor ons het oordeel te dragen. Maar wat is dat oordeel eigenlijk? Wat zegt de Bijbel daarover? In de dienst lezen we Openbaring 20,12. Het gaat daar over de boeken, die geopend worden op grond waarvan het oordeel wordt gesproken. We letten er op dat God óns volstrekt ernstig neemt en dat God zijn zoon Jezus helemáál ernstig neemt.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten