Orgel Bijbelboek

Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

Leviticus 19:32

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een leven vanuit God


Datum: 27 februari 2017

Zondagmorgen 5 maart leidt een ouderling om 10 uur de dienst in De Wegwijzer. Er wordt er een preek gelezen, met als thema: "Paulus' evangelisatie boodschap voor kerk en wereld". Het gaat over de noodzaak van bekering en de dringende oproep voor bekering vóór Jezus' terugkomst.

’s Avonds om 18:30 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst, met als thema: Toen kwam Jezus... Mattheus 3:13 tekent de situatie waarin Jezus kwam. Johannes de Doper preekt en doopt in de woestijn, riep mensen op om zich te bekeren, van hun zonden ? ja maar ook van hun vroomheid. Het gaat namelijk niet maar om bepaalde godsdienstige normen en waarden, het gaat om een leven vanuit God. Vandaar dat Jezus komt om mensen te dopen met de Heilige Geest zodat je leeft vanuit God en vrucht draagt.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten