Bijbelboek Orgel

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Romeinen 8:10

Nieuws

Terug naar overzicht

Hulpverleningszondag in De Wegwijzer


Datum: 30 januari 2017

Zondag 5 februari leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer.

Wat heb je in je hand? vraagt God aan Mozes. Een herdersstaf. Een stok van een kleine 2 meter. Het is geen scepter. Mozes was on track als koning van Egypte. Wat had hij straks zijn volk kunnen helpen. Nu sloeg hij uit drift een slavendrijver neer. De stok is het symbool van zijn afgang. Maar God heeft andere plannen met de staf. Hij moet stoppen met het leiden van de kudde. Hij moet beginnen met het uitleiden van het volk Israel. Willen we echt helpen? Dan dienen we te helpen in de Geest van God. Niet door eigen kracht, niet door geweld, maar door de Geest van Christus.

Om 17 uur leidt ds. F.W. van der Rhee uit Capelle a/d IJssel de middagdienst. In de dienst lezen we Exodus 17:8-16 en Efeze 6:10-18. De preek gaat over Exodus 17. De uittocht van het volk Israël uit Egypte leert ons veel over de manier waarop God mensen verlost. Verlossing van ons oude leven gaat met strijd gepaard. De Israëlieten moeten op de grond strijden tegen de Amalekieten, die hen op een gemene manier hebben aangevallen. Maar het is ook een geestelijke strijd. Mozes' arm, ondersteund door Aäron en Hur, is biddend en zegenend uitgestrekt over het volk. Dat is wat Jezus vandaag ook doet. Hij bidt voor allen die bij Hem horen en wil hen zegenen in de strijd tegen het kwaad die wij allemaal te voeren hebben. Het gebed is daarbij een machtig wapen.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten