Bijbelboek Orgel

Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

1 Tessalonicenzen 5:20

Nieuws

Terug naar overzicht

Nadenken over de tijd in De Wegwijzer


Datum: 02 januari 2017

Zondag 8 januari leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten in De Wegwijzer.

Denk je wel eens na over de tijd? Tijdnood, de tand des tijds, eindigheid, verleden, heden en toekomst: zomaar een paar begrippen die ons –zeker aan het begin van een nieuw jaar- flink aan het nadenken kunnen zetten. Het Bijbelse Grieks kent twee woorden voor tijd, ‘chronos’ en ‘kairos’, waarvan de invulling heel veel antwoorden geeft op onze vragen over tijd. In de morgendienst om 10 uur staan we stil bij de tijd als een verslindend -maar gelukkig ook overwonnen- monster (Chronos)

In de middagdienst (aanvang 17 uur) wordt vanuit een ander perspectief getoond (Kairos) hoe de tijd juist ook Gods goede tijd is.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten