Bijbelboek Orgel

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Bevestiging diakenen in De Wegwijzer


Datum: 07 november 2016

 

Zondagmorgen 13 november leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer.

In die dienst worden twee nieuwe diakenen bevestigd. Kerkenraadsleden die de hulpverlening regelen naar binnen en naar buiten. We lezen daarom het gedeelte (Handelingen 6:1-7) waarin de apostelen het diaconaat instellen. De directe aanleiding is dat de hulp binnen de eerste christelijke gemeente niet goed verliep. Nu was die gemeente ook explosief gegroeid. Minstens 10.000 leden. Dus liep de hulp via via. De weduwen die alleen Grieks spraken raakten buiten beeld. De apostelen namen het gelukkig hoog op en stelden diakenen aan.

Om 17 uur leidt ds. L.J. Koopman uit Westzaan de middagdienst. Soms word je naar van onpersoonlijke brieven: “Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.” Hoe anders is het als iemand de moeite neemt om een handgeschreven brief te sturen! Zo neemt ook de apostel Paulus aan het slot van zijn brief de pen van zijn secretaris over om zijn woorden kracht bij te zetten door een eigenhandig geschreven naschrift. Daarin brengt hij de kern van het Goede Nieuws nog één keer op formule: Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Zo spreekt God ook vandaag nog heel persoonlijk tot ons; we hebben Zijn volle aandacht. Hoe kan het kruis van Jezus ook uw en jouw leven veranderen?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten