Bijbelboek Orgel

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Lukas 6:41

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een verdrukte minderheid


Datum: 03 oktober 2016

Zondag 9 oktober leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

Om 10 uur is de schriftlezing uit Handelingen 9, waarin Paulus van Ananias hoort, dat hij de opdracht krijgt om het evangelie te verkondigen aan de niet-Joden. In het volgende hoofdstuk krijgt Petrus te horen dat hij het evangelie moet verkondigen aan de Romein Cornelius. Voordat Cornelius hem laat halen heeft Christus Petrus in een visioen aangemoedigd dat hij hiervoor open moet staan. Petrus is de eerste apostel die het evangelie verkondigt aan een niet-Jood. Petrus heeft het vertrouwen van de gemeente, hij baan de weg voor Paulus.

Om 17 uur gaat de verkondiging over Openbaringen 3. Jezus Christus spreekt de gemeente van Filadelfia aan. Het is een gemeente met kleine kracht. De leden zijn een verdrukte minderheid. Christus geeft de leden terug: jullie hebben mijn Woord bewaard, maar Hij bedoelt vast: accepteer tegenwerking. De omgeving valt je tegen. De mensen vallen je tegen. Uitgerekend jullie zullen door mij bemoedigd worden. Ik zal jullie bewaren 'uit' de verdrukking.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten