Orgel Bijbelboek

Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Galaten 6:18

Nieuws

Terug naar overzicht

Verblindend licht in De Wegwijzer


Datum: 19 september 2016

Zondag 25 september leidt ds. P.J. den Hertog  (Amsterdam Nieuw West) om 17 uur de middagdienst in De Wegwijzer. Om 10 uur leidt ds. G. Vos de morgendienst. De schriftlezing is dan Handelingen 9: 1-9. Een arrestatie. Ik hoop dat u daar geen ervaring mee hebt. Het hart klopt in je keel. Je bent je van geen kwaad bewust. Saulus bazen hebben Christus gekruisigd. En nu zeggen Christus leerlingen dat Hij is opgestaan, is verheerlijkt en is opgenomen bij zijn Vader in de hemel. Dit moet nu echt afgelopen zijn. Het gebeurt op de weg van Jeruzalem naar Damascus. Halt. Stop. Verblindend licht. En de stem van Jezus Christus. Je vervolgt mijn leerlingen! Je vervolgt dus Mij, de opgestane! Stilzetten, dat doet Christus nog, bij mensen die Hem ontkennen. Om hen geloof te brengen, en voor nog meer kwaad te behoeden.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten