Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 12 september 2016

Zondag 18 september leidt ds. G. Vos de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

 De schriftlezing gaat over Handelingen 8: 26-40. In Samaria -bij wijze van spreken de Schilderswijk van Jeruzalem- kwamen veel mensen tot geloof in Christus. Filippus bracht het evangelie. Plotseling is er een wending in zijn werk. Hij moet zich voegen bij een gecastreerde minister van financiën uit Ethiopië, die de Jesaja boekrol leest. Het gaat over iemand die buiten de gemeenschap gestoten wordt waardoor hij geen nakomelingen kan krijgen. Zijn situatie verandert beslissend. De eunuch wil weten wie dat is. Filippus legt het uit. De eunuch herkent zich, hij was buiten de tempel gesloten. Maar het evangelie van Christus sluit niemand uit van de gemeenschap. Het is voor alle mensen en alle culturen. Bijzonder om hierover na te denken tijdens de viering van het Avondmaal in de morgen- en middagdienst.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten