Orgel Bijbelboek

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Hebreeen 2:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De hemel geopend in De Wegwijzer


Datum: 22 augustus 2016

Zondag 28 augustus leidt ds. G. Vos de morgendienst in De Wegwijzer.

 Om 10 uur gaat het over Handelingen 7:55. Het staat er zo terloops. Stefanus ziet de hemel geopend en Christus staan aan de rechterhand van de Vader. Staan omdat hij bij de Vader pleit voor de zaak van Stefanus. Wie Handelingen 6 en 7 zorgvuldig leest merkt dat er een nieuwe wereld open gaat. Er is een nieuwe werkelijkheid nu Christus is opgestaan en ons ten goede in de hemel is. In de verkondiging wordt doorgedacht over wat dit betekent voor de navolgers van vandaag de dag.

 De avonddienst begint om 18:30 uur, ds. P.J. den Hertog uit Amsterdam leest uit Matteüs 14 vers 22-33. Jezus dwingt zijn leerlingen de boot in te gaan, naar de overkant van het meer. De leerlingen hebben zware tegenwind en komen nauwelijks vooruit. Maar ze wisten hoe resoluut Jezus was: naar de overkant! En dus roeien ze door. Jezus loopt over het water het bootje voorbij. En als Petrus weet dat het Jezus is, dan wil hij maar één ding: bij Jezus zijn. En Jezus laat hem naar Zich toekomen over het water. Het gaat goed zolang Petrus helemaal gericht is op Jezus. Maar op enig moment ziet hij de golven en realiseert hij zich dat er een diepte van 45 meter water onder hem is. En dan zakt Petrus door het water...

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten