Bijbelboek Orgel

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Gods vaderlijke zorg


Datum: 15 augustus 2016

 

Zondag 21 augustus leidt ds. G. Vos beide kerkdiensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de schriftlezing uit Handelingen 6. Wie was Stefanus eigenlijk? Een diaken die een levende band had met de opgestane Christus. En helemaal gericht op de onderlinge hulp. Na de apostelen iemand van het tweede garnituur. De religieuze leiders wilden niet dat Christus nog iets te zeggen had. Ze lieten Stefanus aanklagen. God geeft Stefanus bijzondere hulp.

 De avonddienst begint om 18:30 uur, de kerntekst is Romeinen 8:28. Uit de Heidelbergse Catechismus wordt Zondag 10 behandeld. In de bijbel wordt veel gesproken over Gods vaderlijke zorg voor zijn schepping en zijn schepselen. Sommigen ervaren dit in hun leven. Anderen merken er niets van en verbitteren. Job legde wat hem overkwam verwijtend neer bij God en toch verloor hij niet het vertrouwen. Hoe kon hij dat?

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten