Bijbelboek Orgel

Wie een kuil graaft, zal erin vallen.

Spreuken 26:27a

Nieuws

Terug naar overzicht

De gemeente van Korinthe in De Wegwijzer


Datum: 30 mei 2016

 

Zondag 5 juni leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer, die in het teken staan van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Vanaf juni tot september is de tweede dienst om 18:30 uur.

 Zondagmorgen om 10 uur wordt er naar de eerste gemeente in Handelingen gekeken vanuit het oogpunt van de profeten Jeremia en Ezechiël. Meteen na de uitstorting van de Heilige Geest blijken duizenden gelovigen raad te weten met de roeping die ze van Christus kregen. Lucas doet er verslag van in Handelingen 2 en 4. Er is een opmerkelijke versterking van het gemeenschapsbesef, zowel met Christus als met elkaar. Dat zijn grote dingen, te groot om te beseffen. Maar niet te groot om te ontvangen. ''God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus.'' Zo brengt Paulus hetzelfde vele jaren later onder woorden. Voor alles. Ook wanneer er dingen bijgesteld moeten worden in de gemeente van Korinthe.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten