Orgel Bijbelboek

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan

Johannes 3:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Lammeren weiden in De Wegwijzer


Datum: 18 april 2016

Op zondag 24 april leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

Om 10 uur is de schriftlezing Johannes 20:1-14, waarin Johannes de beschrijving van het leven en werk van Jezus Christus afsluit. Hoewel hij nog veel meer materiaal verzameld had. Dat Jezus Christus inderdaad de gevolmachtigde van de hemelse Vader is, is al meer dan voldoende onderbouwd. Nu focust de opgestane Christus op een ding. Petrus krijgt de opdracht om de kudde van Christus bijeen te brengen. Als beroepsvisser wordt hij 'visser van mensen'. Als gevolmachtigde van de goede Herder moet Petrus Zijn lammeren weiden (zie 15-17). Hiermee duidt Christus meteen de kerntaken aan van de gemeente van Christus.

Om 17 uur behandelt ds. Vos Mattheus 15 en HC 7 over de werking van het geloof. Bloemen in de knop kunnen al heel mooi zijn. Door de volle voorjaarszon springen ze open en ze bloeien. Knop en bloem zijn beelden van het geloof. Wanneer we Christus beginnen aan te roepen en Hem vragen om vergeving en verandering dan is dat geweldig. De gelovige neemt toevlucht tot Christus. Door de zon van het evangelie en van de Heilige Geest opent zich de bloem. Je krijgt zekerheid en je gaat vrucht zetten.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten