Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

Waken en bidden in De Wegwijzer


Datum: 07 maart 2016

 

Op zondag 13 maart leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

Om 10 uur gaat de Bijbel open bij Mattheus 26 en leest de dominee vers 36-46. We kunnen als mensen bij tijden hyperalert zijn. Met deadlines, afspraken, voorzorgen en voorkomen. Wie in het evangelie thuis is weet van het werk Vader, Zoon en Geest die bezig zijn om mensen terug te brengen. Mensen die van Hem vervreemd zijn worden tot mensen die met Hem vertrouwd zijn. Wat heeft Christus zich een moeite getroost om dit mogelijk te maken. Lettend op de tijden van zijn Vader. Dat kon alleen door waken en bidden. Door alert zijn en afstemmen. Op zijn weg naar het kruis wil hij dat zijn discipelen ook leren.

Om 17 uur gaat de verkondiging over Galaten 3. Bij 'geloven' denken wij mensen bijna vanzelf aan dat wat we voor God doen. Wereldwijd. Vervolgens bekruipt ons het gevoel: komt het eigenlijk wel over? Bij twijfel ebt ons 'geloof' weg. Wat had Jezus veel te stellen met zo'n manier van 'geloven'. Christus maakt ons duidelijk wat hij doet in onze plaats. Hij legt dat ook goed uit. Maar dat komt bij ons niet over. Tenzij hij ons zelf geloof geeft. Dan komen we ook in beweging. Op een andere manier. Dat geloof ebt niet weg.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten