Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Dominee Quant in De Wegwijzer


Datum: 17 januari 2016

Op zondag 24 januari leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten in De Wegwijzer.

 ’s Morgens om 10 uur gaat de verkondiging over Mattheus 7:28 en 29. Gezag…. Het is een belast woord geworden, voor sommigen zelfs een vies woord. Het heeft te maken met macht en te vaak zien we in de samenleving dat er van macht misbruik wordt gemaakt. In het evangelie naar Mattheüs wordt gezegd dat de Here Jezus gezag uitstraalde, in tegenstelling tot de machtige geestelijke leiders die om hem heen stonden. Het kan dus blijkbaar wel… maar hoe?

 ’s Middags om 17 uur is de Schriftlezing uit Mattheus 8: 1-4. Melaatsheid, wij verbinden het vaak met lepra. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft wel hetzelfde effect: mensen mijden je, lopen met een grote boog om je heen. Stel je voor dat je ook besmet raakt. De Here Jezus is hierin – en niet alleen hierin – heel tegendraads: Hij stapt op een melaatse af en raakt hem aan…

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten