Bijbelboek Orgel

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

Trouwdienst in De Wegwijzer


Datum: 11 januari 2016

 

Vrijdag 15 januari zal er om 14 uur een trouwdienst gehouden worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In die dienst staat de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Ernst Jan Lensink en Suzelle Aperloo centraal. De voorganger is dominee G. Vos.

Verblijdt u altijd in de Here. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken -onder dankzegging- bekend worden bij God. Dan zal de vrede van God uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Met deze woorden uit Filippenzen 4 hopen Ernstjan en Suzelle elkaar het jawoord te geven voor God en de gemeenschap.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht.