Bijbelboek Orgel

Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Jesaja 11:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Trouwdienst in De Wegwijzer


Datum: 11 januari 2016

 

Vrijdag 15 januari zal er om 14 uur een trouwdienst gehouden worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In die dienst staat de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Ernst Jan Lensink en Suzelle Aperloo centraal. De voorganger is dominee G. Vos.

Verblijdt u altijd in de Here. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken -onder dankzegging- bekend worden bij God. Dan zal de vrede van God uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Met deze woorden uit Filippenzen 4 hopen Ernstjan en Suzelle elkaar het jawoord te geven voor God en de gemeenschap.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht.