Bijbelboek Orgel

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Hebreeen 2:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Troost die blijft in leven en sterven


Datum: 04 januari 2016

Zondag 10 januari leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

 ’s Morgens om 10 uur wordt een nieuwe diaken bevestigd in het ambt, en is er ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat de week daarop gehouden wordt. Het thema voor nieuwjaarsmorgen was: De zending van Christus en de zending van ons. De Schriftlezing is uit Lucas 10:1-20. Christus brengt ons terug naar de oorspronkelijke verhoudingen en bedoelingen. Dit wordt wel heel concreet in de gelijkenis van de Samaritaan. Wie is mijn naaste niet vraagt een mens zich af. Wie kun je barmhartigheid bewijzen vraagt Jezus door deze gelijkenis.

 Waartoe leeft een mens op aarde, was altijd de eerste catechismusvraag. Toen de Christenen in Europa werden vervolgd, veranderde de eerste vraag van de catechismus: wat is de troost die blijft in leven en sterven? Zondagmiddag gaat de bijbel open rond die vraag, aanvang 17 uur.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten