Bijbelboek Orgel

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Jezus volgen - een kwestie van ontvangen


Datum: 19 oktober 2015

Zondag 25 oktober leidt ds. M. Hogenbirk uit Aalsmeer beide diensten in De Wegwijzer.

  Om 10 uur is het thema "Jezus volgen - een kwestie van ontvangen" n.a.v. Marcus 4: 1-20. Dat wordt wel genoemd: de gelijkenis van de zaaier. Mogelijk is een betere benaming: de gelijkenis van de goede grond. In het christelijke geloof hebben we het er vaak over dat dat een volgen van Jezus is. Maar hoe doe je dat? Wat is daarbij van belang? Een paar goede wandelschoenen? Een goede routekaart? Jezus geeft in Marcus 4 aan dat het in eerste instantie een kwestie van gewoon ontvangen is. Dat wordt vaak opgevat als dat jij iets krijgt. Dan ligt de nadruk op wat jij krijgt. Maar kan het misschien ook zijn dat het niet gaat om het "wat", maar eerder om het "hoe"? Hoe ontvang jij? En wat is jouw houding?

 Om 17 uur begint de middagdienst met als thema "Het gebed van de vreemdeling" n.a.v. Jeremia 29: 7. De vluchteling en dus vreemdeling is trending topic in deze dagen. In de kerken wordt veel gebeden voor de vreemdeling. Maar staan we er wel bij stil dat die vreemdeling zelf wellicht ook bidt? En wat bidt hij/zij dan? Trouwens, over welke vreemdeling praten we dan? Altijd over die ander, en nooit over onszelf. Want wij zijn hier thuis....

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten