Orgel Bijbelboek

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

1 Petrus 5:8-9

Nieuws

Terug naar overzicht

Dagelijks brood in De Wegwijzer


Datum: 31 augustus 2015

Zondag 6 september leidt dominee G. Vos de diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur leest hij in de morgendienst Genesis 13 vers 1-13. Door berekenend en onoprecht te werk te gaan wilde Abraham zich het vege lijf redden. Of Sara mee wilde werken door zich in de harem van Farao op te laten nemen. God zou hier nooit achterstaan. Daarover maakte hij zich echter niet bezorgd. Wij kunnen ook zo te werk gaan. Abraham komt voor een nieuwe uitdaging te staan. Een instinker, zeggen we vandaag. Nu is zijn reactie precies omgekeerd. Geen berekening, niet manipuleren - zoals Lot - maar geloven. En dan wordt Abraham op een ongedachte manier gezegend.
Om 17 uur gaat de verkondiging over Mattheus 6 vers 11. Zolang er mensen zijn die hun dagelijks brood missen kan er geen goede God zijn. Zo denken wij meestal. Jezus houdt de naam, het rijk en de wil van God hoog onder alle omstandigheden. Je leest dat zo af in het Onze Vader. Als je zo gericht bent dan ontvang je van mijn Vader wat je nodig hebt, leert hij zijn discipelen. Bijvoorbeeld: dagelijks brood. Jezus steekt dus omgekeerd in. Zijn discipelen raken tijdens de rondwandeling overtuigd, als zij met Christus de focus hebben op het werk van God. Dan blijkt het nodige er te zijn. Hoe kan het onze Vader een plek krijgen in ons leven? Hoe kunnen wij integreren in het Koninkrijk der hemelen?
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten