Bijbelboek Orgel

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2

Wie wij zijn....

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven.

Kerkverband
Onze gemeente De Wegwijzer maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit meer dan 180 lokale gemeenten, die over het gehele land zijn verspreid. De Wegwijzer bestaat uit 118 belijdende leden en 72 doopleden, dat is totaal 190 leden. (peildatum 2009)

Samenkomsten
De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom!

Betekenis "Christelijke Gereformeerde Kerk"
De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken, omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom behoren. En wij zijn gereformeerde kerken, omdat we binnen die wereldgodsdienst behoren bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Bijbel als basis
De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’.

Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die behoren bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste. In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsbeleving.

De plaatselijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk zelf het eigen kerkelijk leven, met behulp van afspraken die de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland met elkaar gemaakt hebben.