Orgel Bijbelboek

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Agenda

Zondag
20
Januari
Speciale diaconie collecte
Locatie: Kerk


Op zondag 20 januari is de speciale diaconie collecte de avondmaalscollecte en bestemd voor Water-voorziening Cambodja. Van harte bij u aanbevolen!
Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drink­water op voor de mensen en hun vee. De vijver is een kweek­vijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men ook de akkers die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor deze aller­armsten van de wereld!

Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G. Vos. Viering Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de diaconie -is de avondmaalscollecte en bestemd voor Watervoorziening Cambodja-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G. Vos. Viering en dankzegging Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de diaconie -is de avondmaalscollecte en bestemd voor Watervoorziening Cambodja-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.


Maandag
21
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (de Rank Mijdrecht)


inloop vanaf 19:15 uur. Inleider: Ab Smit

Dinsdag
22
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (de Roeping Wilnis)


inloop vanaf 19:15 uur. Adres: De Roeping, Kerkstraat 12, Wilnis. Inleider: Jan-Willem Florijn

Woensdag
23
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (NH-kerk Waverveen)


inloop vanaf 19:15 uur. Inleider: Wim Mur

Donderdag
24
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (Postwijk Baambrugge)


inloop vanaf 19:15 uur. Inleider: Marijke Koning

Vrijdag
25
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (de Weg Mijdrecht)


inloop vanaf 19:15 uur. Inleider: Hans Winkel

Zaterdag
26
Januari
Week van Gebed
Locatie: Overig (Maranatha Vinkeveen)


inloop vanaf 19:15 uur. Inleider: Jan Nagel

Zondag
27
Januari
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. J. van Amstel (Ede). De collecten zijn bestemd voor de diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. J. van Amstel (Ede). De collecten zijn bestemd voor de diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.