Orgel Bijbelboek

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Matthe├╝s 21:22