Orgel Bijbelboek

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Zegen uit beloften Numeri 13 en 14. Vier korte overdenkingen.

Hoe is Jezus de Opstanding en het Leven?

Meditatie voor de Goede Vrijdag

Vragen over de eindtijd

Bezig zijn in de eindtijd

Elkaar helpen in Coronatijd

Stilteruimte

Wekelijks is op woensdag, donderdag, vrijdag de kerkzaal van 'De Wegwijzer' in het centrum van Mijdrecht bij supermarkt Hoogvliet open als stiltecentrum. U kunt daar een tijdje zitten om te peinzen of te mediteren of te bidden, wat u maar wilt. In de bijzalen is steeds iemand aanwezig wanneer u wilt praten.

Een en ander wordt uitgelegd in een interview met Bert Vennik. (a.vennik@netsistence.eu)

Wanneer u behoefte hebt aan een luisterend oor, waarbij u het onderwerp bepaalt: neem contact op met 0626119283. Dan wordt samen met u uitgezocht wie u graag wilt spreken.