Orgel Bijbelboek

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Filippenzen 2:5