Bijbelboek Orgel

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2