Bijbelboek Orgel

Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

Matthe├╝s 13:13