Orgel Bijbelboek

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13: 12 - 13

Samen eten en gesprek rond de Bijbel

Sinds januari 2019 is er gelegenheid aan te schuiven bij een maaltijd met gesprek rond de Bijbel. De maaltijd is mogelijk dankzij de medewerking van meerdere gemeenteleden. Er is gelegenheid tot een open gesprek tijdens de maaltijd en na de inleiding vooral over het aangereikte Bijbelgedeelte. De gasten krijgen steeds een kaartje mee naar aanleiding van het besproken onderwerp. Zo kan wat besproken werd thuis nog eens verder worden overdacht.
De maaltijden worden gehouden op de derde zaterdag van de maand, zie ook de Agenda. Iedereen is welkom. Inloop vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om 17.15 en duurt tot rond 19.15 uur. Wilt u meer weten of mee eten? Neem dan even contact op met: lcvoskunst@gmail.com of 06-25111457.