Orgel Bijbelboek

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

De Inloop

De afgelopen jaren hebben verschillende buurtbewoners de inloop aan de Julianalaan ontdekt en leren waarderen.
Een plek om onder het genot van een kosteloze maar wel kostelijke bak koffie of thee even bij te praten over gezellige onderwerpen. Soms ook wat serieuzer. Ook daar staan we voor open.
Elke vrijdag tussen 10 en 12 (met uitzondering van feestdagen) ben ook u welkom. Natuurlijk bepaalt u zelf hoe laat u komt en of u tot de sluiting blijft of niet.

We waarderen het zeer als u ook eens komt kennismaken.
Dus wandel eens binnen.

Uitnodiging_inloop_600x450