Bijbelboek Orgel

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeziers 2:10

De Inloop

De afgelopen jaren hebben verschillende buurtbewoners de inloop aan de Julianalaan ontdekt en leren waarderen.
Een plek om onder het genot van een kosteloze maar wel kostelijke bak koffie of thee even bij te praten over gezellige onderwerpen. Soms ook wat serieuzer. Ook daar staan we voor open.
Elke vrijdag tussen 10 en 12 (met uitzondering van feestdagen) ben ook u welkom. Natuurlijk bepaalt u zelf hoe laat u komt en of u tot de sluiting blijft of niet.

We waarderen het zeer als u ook eens komt kennismaken.
Dus wandel eens binnen.

Uitnodiging_inloop_600x450