Bijbelboek Orgel

Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils

Jesaja 12:3