Bijbelboek Orgel

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5