Orgel Bijbelboek

Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

Zacharia 4:6