Bijbelboek Orgel

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

2 Timoteus 2:13