Bijbelboek Orgel

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Kolossenzen 3:14