Orgel Bijbelboek

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Kolossenzen 3:4