Orgel Bijbelboek

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

1 Korintiers 12:27