Orgel Bijbelboek

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Galaten 6:2