Orgel Bijbelboek

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Mattheüs 5:4-5