Orgel Bijbelboek

Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Lucas 6:45b