Bijbelboek Orgel

Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalmen 108:5